Słownik

Poniżej przedstawiamy podstawowy spis pojęć stosowanych w elektroakustyce, sądzimy iż przyczyni się do rozjaśnienia Państwa wątpliwości.
 
 
 
A – AMPER
jednostka natężenia prądu elektrycznego.

ANALOGOWE WYJŚCIA AUDIO

Wyjście sygnału audio w formie analogowej, najczęściej typu RCA (cinch), oddzielnie dla kanału lewego i prawego. Sygnał z takiego gniazda pozwala na odsłuch płyt CD oraz filmów na płytach zapisanych w formacie analogowym (Dolby Surround Pro Logic).

AMPLIFIER , POWER AMPLIFIER, PA
Po angielsku wzmacniacz, wzmacniacz mocy.

AMPLITUNER
Odbiornik radiowy stereofoniczny (tuner) wraz ze wzmacniaczem w jednej obudowie, lecz bez wbudowanych głośników.

BAS
niskie częstotliwości, zazwyczaj do 200 Hz.

BAS-REFLEKS (Bass-reflex)
rodzaj obudowy , w której, w celu wyeksponowania niskich tonów, wykorzystano przepływ powietrza poprzez otwór w obudowie.

BI-AMPING
sposób zasilania zestawu głośnikowego z dwóch wzmacniaczy mocy. Każda sekcja głośników jest napędzana osobnym wzmacniaczem osobno niskotonowa i średnio-wysokotonowa. Ten sposób połączenia wymaga również dodatkowej pary kabli głośnikowych.

BI-WIRING
sposób okablowania umożliwiający podłączenie jednego zestawu głośnikowego do jednego wzmacniacza za pomocą dwóch, często różnych, par kabli.

BNC (Bayonet Neil Concelman)
łącze elektryczne o impedancji 75 lub 50 omów. Mimo lepszych parametrów niż łącze Cinch, rzadziej stosowane w sprzęcie domowego użytku.

CD/ CD-R
skrót od Compact Disc. Format rejestracji dźwięku cyfrowego na płycie CD. Został wprowadzony w 1982/1983 roku. CD-Recordable czysta płyta CD, na której można zapisać dane.

CEWKA GŁOŚNIKOWA
cewka z bardzo cienkiego drutu nawinięta na specjalny karkas, zamontowana z tyłu membrany głośnikowej i umieszczona w szczelinie układu magnetycznego. Na skutek działania stałego pola cewka wykonuje ruchy zależne od wielkości i kierunku przepływającego przez nią prądu elektrycznego. W ten sposób następuje w głośniku przemiana przebiegu elektrycznego w odpowiadający mu przebieg fali akustycznej.

CHARAKTERYSTYKA CZĘSTOTLIWOŚCI
Stosunek zawartości poszczególnych częstotliwości w sygnale akustycznym.

CINCH
nazywany również wtykiem RCA. Jest to wtyk współosiowy przenoszący sygnały audio-video.

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE (p)
wyraża się w paskalach (Pa). Ciśnienie odpowiadające zerowemu poziomowi natężenia dźwięku – po=2 x 10-15Pa.

CYFROWY (DIGITAL)
określenie oznaczające, że informacje zapisane są w postaci numerycznej - jako ciąg logicznych zer i jedynek.

CZĘSTOTLIWOŚĆ
określa liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc (Hz). Częstotliwość 1 herca odpowiada występowaniu jednego zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy. Najczęściej rozważa się częstotliwość drgań, częstotliwość napięcia, częstotliwość fali.

CZĘSTOTLIWOŚĆ GRANICZNA
górna lub dolna granica pasma przenoszenia

CZĘSTOTLIWOŚĆ PODZIAŁU
częstotliwość, przy której następuje podział pasma akustycznego na zakresy odtwarzane przez poszczególne głośniki.

CZUŁOŚĆ WZMACNIACZA
minimalny sygnał małej częstotliwości doprowadzony do wejścia wzmacniacza, który, przy regulatorze wzmocnienia ustawiony na maksimum, zapewnia na wyjściu wzmacniacza moc znamionową. Typowa czułość wejść linearnych 80 wynosi poniżej 0,5 V (przy impedancji 470 kiloomów).

dB (SKRÓT OD DECYBEL)

jednostka miary natężenia dźwięku.

DEKODER
urządzenie elektroniczne, które dokonuje konwersji jednego rodzaju sygnału w inny.

DIPOL
Układ głośników w kolumnach efektowych zapewniający około 180-stopniowy kat promieniowania w płaszczyźnie poziomej. Dzięki takiemu rozwiązaniu, rozproszony dźwięk zestawów tylnych tworzy bardzo rozległą przestrzeń.

DUAL-MONO
typ budowy niektórych wzmacniaczy i końcówek mocy. Odseparowanie lewego i prawego toru sygnału pomaga w ograniczeniu interferencji pomiędzy nimi.

DYNAMIKA
jest to różnica pomiędzy najcichszym i najgłośniejszym dźwiękiem, który słyszymy. Dynamika słuchu ludzkiego w skali logarytmicznej wynosi 120 dB ((próg słyszenia – próg bólu).

DŹWIĘK
dźwiękiem nazywamy zaburzenie falowe sprężystego środowiska, jakim jest najczęściej powietrze, objawiające się drganiami cząstek tego środowiska i wytwarzające wrażenie słuchowe u człowieka o normalnym słuchu. Dźwiękiem nazywa się również samo wrażenie słuchowe wytworzone drganiami akustycznymi. Pobudzanie do drgań cząstek powietrza może nastąpić przez drganie membran, płyt i prętów jak również dławieniem przepływu powietrza przez otwory. Podstawowe dźwięki to głos i muzyka. Dźwiękami niepożądanymi są hałasy i szumy.

EFEKTYWNOŚĆ GŁOŚNIKA

Jest wyrażona w dB i odniesiona do progu słyszalności równego 2x10-5Pa. Mierzy się ją na osi symetrii głośnika w odległości 1 m od niego, przy zasilaniu sygnałem sinusoidalnym o mocy 1 W paśmie 250-4000 Hz. Im większa efektywność, tym lepsze wykorzystanie sygnału doprowadzonego do głośnika i dla uzyskania takiej samej głośności może być użyty słabszy wzmacniacz. Efektywność współczesnych kolumn głośnikowych mieści się przedziale 85-95 decybeli.

EKRANOWANIE MAGNETYCZNE
stosowane jest do głośników w celu odizolowania wpływu ich pola magnetycznego na znajdujący się w pobliżu telewizor..

EQUALIZER (Korektor graficzny)
Można na nim podbić dowolne pasmo dźwięku, w celu uzyskania lepszego dopasowania charakteru dźwięku do słuchanej muzyki, lub do akustyki pomieszczenia. Obecnie odchodzi się od korekcji dźwięku na rzecz uzyskania dźwięku takiego jak przewidział to reżyser podczas nagrywania płyty.

FALA
to zaburzenie, które się rozprzestrzenia w ośrodku lub przestrzeni. Fale przenoszą energię z jednego miejsca do drugiego bez transportu jakiejkolwiek materii. W przypadku fal mechanicznych cząsteczki ośrodka, w którym rozchodzi się fala, oscylują wokół położenia równowagi.

FALE STOJĄCE
mogą powstawać wówczas, gdy dwa ciągi fal o identycznej długości biegną w przeciwnych kierunkach (np. odbite od ściany). Powstają wtedy miejsca, gdzie dźwięk jest wzmacniany (strzałka), by obok być mocno osłabiony (węzeł). Warunkiem powstania fal stojących jest, aby dźwięk trwał przez jakiś czas. Jest to zjawisko niekorzystne, najbardziej dokuczliwe w zakresie tonów niskich.

FERROFLUID
Zawiesina niezwykle małych cząstek tlenków żelaza o bardzo wysokiej przenikalności magnetycznej, umieszczona w postaci cieczy w szczelinie obwodu magnetycznego niektórych głośników kopułkowych wysoko- i średniotonowych. Ferrofluid zmniejsza oporność magnetyczną, tłumi drgania własne membrany oraz umożliwia lepsze odprowadzenie ciepła z cewki magnetycznej, dzięki czemu moc znamionowa głośnika może być wyższa.

FILTR
jest to fragment obwodu elektrycznego lub obwodu elektronicznego odpowiedzialny za przepuszczanie lub blokowanie sygnałów o określonym zakresie częstotliwości lub zawierającego określone harmoniczne.

FILTR MPX
jest to wąskopasmowy filtr służący do tłumienia częstotliwości 19 kHz (czyli tzw. sygnału pilota) w stereofonicznym sygnale radiowym. Używany tak w tunerach jak i magnetofonach, gdzie niewytłumiony sygnał pilota może powodować nieprawidłowe działanie systemów redukcji szumów.

FILTR dolnoprzepustowy
filtr elektryczny, który przepuszcza tylko sygnały poniżej pewnej częstotliwości granicznej. Wprowadza przesunięcia fazowe. Najprostszy składa się z elementów RC (rezystancja i pojemność).

FILTR górnoprzepustowy
filtr elektryczny, który przepuszcza tylko sygnały powyżej pewnej określonej częstotliwości granicznej. Wprowadza przesunięcia fazowe. Najprostszy składa się z elementów RC.

FORNIR NATURALNY
Bardzo cienkie (od 0.5 do 2 mm grubości) płaty drewna stosowane do oklejenia powierzchni zewnętrznych (np. głośników). Uszlachetniają wygląd urządzenia.

GŁOŚNIK
służy w zasadzie do przetwarzania sygnałów fonicznych na przebiegi akustyczne. Sygnał foniczny doprowadzony do układu napędowego membrany powoduje ruchy drgające membrany. Ruchy membrany wprawiają w drgania cząstki ośrodka powietrznego wytwarzając w nim falę dźwiękową.Ze względu na zasadę działania układu napędowego, rozróżniamy głośniki elektromagnetyczne, magnetoelektryczne (dynamiczne), piezoelektryczne (krystaliczne) i pojemnościowe (elektrostatyczne). W praktyce stosuje się najczęściej głośniki magnetoelektryczne (dynamiczne).

GŁOŚNIK AKTYWNY
Układ głośników z wbudowanym wzmacniaczem mocy. Często spotykany aktywny subwoofer.

GŁOŚNIK DIALOGOWY
Kolumna centralna, stosowana w zestawach kina domowego, do przetwarzania dialogów i wokali.

GŁOŚNIK DYNAMICZNY
tradycyjny głośnik składający się z układu magnetycznego, cewki i membrany.

GŁOŚNIKI EFEKTOWE
Inaczej głośniki tylne, odpowiedzialne za dodatkowe efekty, które rozgrywają się z tyłu widza.

GŁOŚNIK PASYWNY
głośnik pozbawiony magnetycznej części. Ruch membrany powodowany jest ciśnieniem akustycznym powstającym wewnątrz obudowy kolumny głośnikowej.

GŁOŚNIK TUBOWY
różni się od głośnika magnetoelektrycznego otwartego tylko konstrukcją i tubą. Membrany głośników tubowych są mniejsze niż membrany głośników otwartych (D >= 100 mm). Wykonuje się je ze stopów aluminium, bakelitu, polistyrenu lub innych tworzyw sztucznych. W obwodzie stosuje się bardzo silne magnesy trwałe, aby w szczelinie wytworzyć duże wartości indukcji magnetoelektrycznej. Tuby mogą mieć różne kształty. Może to być tuba stożkowa, wykładnicza lub załamana.Pasmo częstotliwości przenoszonych przez tubę, zwłaszacza przenoszenia tonów niskich, zależy od rozmiarów tuby: powierzchni wylotu tuby i długości tuby. Im większe są rozmiary tuby, tym przenoszone tony są niższe. Głośniki tubowe przy stosunkowo małych rozmiarach są zdolne wytwarzać duże moce akustyczne. Umożliwiają uzyskanie określonych charakterystyk promieniowania, jednakowych w całym paśmie częstotliwości akustycznych. Stosuje się je w sklepach, stadionach, parkingach oraz jako przenośne megafony do celów informacyjnych i szkoleniowych.

HAŁAS
jest dźwiękiem o dowolnym charakterze, niepożądanym w danych warunkach i dla danej osoby.

HARMONICZNE
są to wielokrotności częstotliwości podstawowej (np. sygnału elektrycznego lub dźwięku). Wielokrotności 3x, 5x, 7x... nazywamy harmonicznymi nieparzystymi (drugą, piątą, siódmą itd.), a wielokrotności 2x, 4x, 6x ... nazywamy harmonicznymi parzystymi. Od ilości i różnorodności harmonicznych w dźwięku zależy m.in. jego barwa. Harmoniczne parzyste są odbierane jako przyjemniejsze dla ucha.

HI-END
nazwa techniki najwyższej wierności. Stosowane do oznaczania sprzętu audio (i nie tylko) o najwyższych rozwiązaniach technicznych i jakościowych. Synonim rzeczy drogich, lecz najlepszych.

HI-FI (ang. High Fidelity)
wysoka wierność. Nazwa techniki rejestracji i przenoszenia dźwięków zapewniającej wysoką wierność w stosunku do brzmienia naturalnego. Jednym z podstawowych celów tej techniki jest taka budowa sprzętu elektroakustycznego tak, by przenosił on całe pasmo słyszalne bez zniekształceń, razem z tonami, które nadają dźwiękom naturalną barwę. Urządzenia Hi-Fi powinny posiadać niski poziom szumów i przenosić pełną dynamikę dźwięku, jaka występuje w warunkach naturalnych.

Hz-HERTZ
jednostka częstotliwości.
 

IMPEDANCJA
rezystancja dla prądu zmiennego mierzona w omach.

INPUT/OUTPUT (ang.)
Wejście/wyjście do urządzenia elektronicznego

INTENSYWNOŚĆ DŹWIĘKU (i)
nazywana również poziomem natężenia dźwięku, jest wielkością określona w decybelach (dB) w odniesieniu do poziomu Io=10-12W/m2, przyjętego umownie za poziom zerowy.

INTERFERENCJA
nakładanie się dwóch lub większej liczby fal, co powoduje dodawanie lub odejmowanie się fal w określonym obszarze.

INTERMODULACJA
zjawisko powstawania na wyjściu urządzenia elektronicznego sygnałów o częstotliwościach różniących się od częstotliwości sygnałów wejściowych i stanowiących kombinację sygnałów wejściowych. Sygnały intermodulacyjne mają z reguły charakter zakłóceń.
 

KABLE
przewody służące do łączenia poszczególnych urządzeń audio-video. Przewodnikiem wykorzystywanym najczęściej jest miedź, o czystości wyrażanej określoną liczbą „dziewiątek". Czystość określona jako „sześć" lub „6N" oznacza 99,99997 % czystej miedzi. Kable mogą składać się z kilku żył (wielożyłowe) albo jednego, lub kilku grubych przewodów.

KABEL WSPÓŁOSIOWY
(coaxial cable) składa się z przewodnika otoczonego materiałem izolacyjnym i ekranem w postaci oplotu. Zazwyczaj jest wykorzystywany do przenoszenia liniowych sygnałów elektrycznych.

KANAŁ
kompletny tor foniczny od mikrofonu do głośnika. W systemie stereo występują dwa niezależne kanały.

KEVLAR
Materiał bardzo odporny, wytrzymały, o charakterystycznym żółtym kolorze. Plecionka z kevlaru wykorzystywana do budowy membran głośnikowych. Zapewnia przestrzenne brzmienie dzięki dużej sztywności i jednolitej strukturze.Komora wytłumiająca.Specjalna zamknięta przestrzeń za membraną głośnika. Eliminuje negatywny wpływ energii akustycznej, wytwarzanej przez tylna stronę membrany. W komorze zamkniętej najczęściej jest umieszczony głośnik wysokotonowy, ze względu na łatwe wytłumienie wysokich częstotliwości. Głośniki średnio i niskotonowe umieszcza się w komorze z bass-refelksem.

KOMORA BEZECHOWA
specjalnie zaprojektowane pomieszczenie bezechowe służące do pomiarów głośników oraz mikrofonów. W Polsce istnieje jedynie kilka profesjonalnie zaprojektowanych tego typu pomieszczeń.

KONWERTER
Urządzenie zmieniające jeden rodzaj nośnika danych na inny (np. fale radiowe na podczerwone).

KOPUŁKA WYSOKOTONOWA
Membrana w głośnikach wysokotonowych o charakterystycznym, sferycznym kształcie, wykonana z metali lub materiałów tekstylnych. Jej geometria zapewnia promieniowanie fali akustycznej pod bardzo szerokim kątem.

KOREKTOR DŹWIĘKU (graficzny)
Patrz „Equalizer”

KOREKTOR FAZY
element w kształcie stożka, zamocowany pośrodku głośnika nisko-średniotonowego.

LINIA TRANSMISYJNA
Jest to kanał wewnątrz obudowy głośnikowej, najczęściej otwarty na końcu, wypełniony materiałem tłumiącym, którego zadaniem jest (prawie) całkowite wytłumienie energii promieniowania tylnej części membrany głośnika.

LONG-LIFE (ang.)
Długowieczny, o długim czasie życia czy działania (np. baterii)

LOUDNESS (ang.)
Oznaczenie regulatora głośności stosowane wymiennie z Contour we wzmacniaczach zawierających filtr fizjologiczny. Ponieważ czułość ucha w dolnej i górnej części pasma akustycznego zmniejsza się w miarę obniżenia poziomu głośności niż w pozostałych częściach pasma, użycie (włączenie) tego filtru powoduje podniesienie poziomu tonów niskich i wysokich. Nie wszystkie wzmacniacze są wyposażone w ten filtr.

LOW NOISE (ang.)
Niskoszumowy, niski poziom szumów (np. kasety magnetofonowej).

MDF
płyta drewnopochodna o średniej gęstości. Jest to powszechnie stosowany materiał do budowy obudów zestawów głośnikowych.

MEMBRANA
część głośnika zamieniająca drgania cewki w odpowiadające im fale akustyczne.

MIKROFONY
są przetwornikami służącymi do przetwarzania przebiegów akustycznych na przebiegi elektryczne. Procesy przemiany drgań akustycznych w elektryczne przebiegają według następującego typowego schematu: Źródło dźwięku - drgania powietrza - drgania membrany mikrofonu - przebiegi elektryczne w mikrofonie. W wyniku przetwarzania z mikrofonu otrzymuje się przebieg elektryczny - sygnał foniczny, w postaci siły elektromotorycznej odpowiadającej przebiegowi akustycznemu.

MIKROFONU CHARAKTERYSTYKA KIERUNKOWA
Ze względu na różne reagowanie mikrofonów na kierunek padania na nie fali dźwiękowej mikrofony dzieli się na: wszechkierunkowe (kulowe, kołowe, bezkierunkowe, dookólne), dwukierunkowe (ósemkowe), jednokierunkowe (kardioidalne, nerkowe) i ultrakierunkowe. Mikrofony mogą być wykonane jako mikrofony o stałej charakterystyce kierunkowości (kołowej, ósemkowej, kardioidalnej) lub jako mikrofony o kilku przełączalnych charakterystykach (do wyboru: koło, ósemka, kardioida) lub o wielu charakterystykach kierunkowości zmienianych.

MIKROFONU KIERUNKOWOŚĆ
Charakterystyką kierunkowości mikrofonu nazywamy wykres w układzie współrzędnych biegunowych przedstawiający stosunek skuteczności mikrofonu przy kącie padania ? do maksymalnej skuteczności mikrofonu dla ? =0. Stosunek ten podaje się w procentach lub w decybelach.Charakterystyki kierunkowości mikrofonów zależą od częstotliwości odbieranej fali dźwiękowej. Dlatego podaje się kilka wykresów, odpowiadających różnym częstotliwościom, np. 100, 1000 Hz, 10 kHz.Zastosowanie mikrofonów kierunkowychMikrofony dwukierunkowe, jednokierunkowe lub ultrakierunkowe stosuje się głównie do częściowego wyeliminowania wpływu bocznych dźwięków niepożądanych. Mikrofony kierunkowe są szczególnie przydatne w technice telewizyjnej i filmowej, gdzie ze względu na widoczność wykonawcy, mikrofon nie może być ustawiony blisko.

MOC
mierzona w watach energia elektryczna, którą wzmacniacz przesyła do sterowania głośnikiem.

MOC MUZYCZNA (Musie Power Output)
maksymalna wyjściowa moc wzmacniacza, jaką może on dostarczyć do głośnika w krótkim przedziale czasu, bez uszkodzenia tegoż głośnika. Określa się w watach.

MOC SINUSOIDALNA (ciągła, RMS)
Mierzy się ją po doprowadzeniu do wejścia urządzenia sygnału sinusoidalnego o niezmiennym napięciu przez długi czas. W katalogach wzmacniaczy podawana jest jako moc maksymalna przy założonym poziomie zniekształceń (im niższym tym lepiej).

MONOBLOCK
monofoniczna, niezależna końcówka mocy, do systemu stereo potrzebne są dwie. Zaletą takiej konfiguracji jest brak interakcji pomiędzy kanałami.

MOSTKOWANIE
zwiększanie mocy wzmacniacza poprzez przełączenie stereofonicznej końcówki mocy w tryb pracy mono i następnie dodanie drugiego identycznego wzmacniacza do drugiego kanału.

NATĘŻENIE DŹWIĘKU (I)
nazywamy moc akustyczną przypadającą na jednostkę powierzchni prostopadłej do kierunku rozchodzenia się fali dźwiękowej. Natężenie dźwięku wyraża się w watach na metr kwadratowy (W/m2).

OBWIEDNIA DŹWIĘKU

Każdy dźwięk wydany przez instrument muzyczny zmienia się w czasie.. Przebieg odpowiadający dźwiękowi nazywamy obwiednią

OHM
jednostka impedancji elektrycznej.

OKTAWA
Określenie to stosuje się zarówno w terminologii muzycznej jak też w elektronice i elektroakustyce. Jest o zakres, w którym stosunek najwyższej do najniższej częstotliwości wynosi 2 (np. zakres 50 – 100 Hz, 3050 – 6100 Hz, itp.) Dźwięki odległe o jedną oktawę dają wrażenie dobre do współbrzmienia, harmonizują ze sobą. W elektronice oktawa stosowana jest w technice pomiarowej (np. tłumienie filtru podawane w dB/okt.).

PASMO PRZENOSZENIA
Jest to zakres częstotliwości określający górną i dolną częstotliwość graniczną, przy których amplituda odpowiedzi wzmacniacza na sygnał sinusoidalny spada do wartości 0.707, (czyli o - 3 dB) amplitudy przy częstotliwości odniesienia.

PASYWNY
obwód elektryczny lub element hi-fi, który nie wzmacnia sygnału.

POLIPROPYLEN
Związek chemiczny uzyskiwany w wyniku polimeryzacji propylenu. Bezbarwny lub o lekko mlecznym odcieniu. Producenci kolumn często wykorzystują go do produkcji membran w głośnikach średnio-niskotonowych..

POŁĄCZENIA AUDIO
by połączyć dwa (lub więcej) urządzenia audio musimy użyć odpowiedniego kabla który poprzez wtyki i gniazda umożliwia przesyłanie sygnału.

POZIOM LINIOWY
określa dane wejściowe do wzmacniacza, które nie wymagają wzmocnienia przed przyjęciem ich przez wzmacniacz.

PREAMPLIFIER
Po angielsku przedwzmacniacz.

PRZEDWZMACNIACZ
urządzenie sterujące wzmacniaczem mocy. We wzmacniaczach zintegrowanych znajduje się wewnątrz obudowy

PUSH-PULL
układ pracy wzmacniacza mocy lub zestawu głośników.

RMS
skrót od Root Mean Sguared. Rzeczywista efektywna moc wytworzona przez obwód elektryczny. Miara mocy wyjściowej wzmacniacza przy określonym poziomie zniekształceń.

RCA
Typ gniazda wejścia/wyjścia zwane też "Cinch". Najpopularniejszy typ gniazd w zestawach audio. Jest złączem niesymetrycznych, czyli zewnętrzna część gniazda jest dołączona do masy, a wewnętrzna jest wejściem/wyjściem sygnałowym (zob. "Cinch")

REZYSTANCJA KABLA
1 m przewodu miedzianego ma rezystancję (podaną w miliOhmach czyli tysięcznych Ohma) w zależności od przekroju.

SATELITY

boczne zestawy głośnikowe.

SINGLE-ENDED
Układ pracy wzmacniacza polegający na wzmocnieniu całego sygnału przez pojedynczy element wzmacniający w przeciwieństwie do układu push-pull który do pracy potrzebuje dwóch elementów wzmacniających.

SKUTECZNOŚĆ MIKROFONU
(nazywaną również czułością) określa się jako stosunek napięcia wytworzonego na zaciskach otwartych mikrofonu (tj. przy stanie jałowym) do ciśnienia akustycznego fali płaskiej, istniejącego w miejscu ustawienia mikrofonuSkuteczność mikrofonu zależy od częstotliwości i kąta padania fali dźwiękowej. Dlatego do jednoznacznego określenia skuteczności mikrofonu muszą być również podane wartości tych wielkości. Skuteczność mikrofonu podana w katalogach, jeżeli nie zaznaczono dla jakiej częstotliwości i jakiego kierunku, odnosi się zawsze do fali dźwiękowej o częstotliwości 1000 Hz padającej prostopadle na czynną stronę mikrofonu (zakrytą siatką), tj. dla kąta padania.

SKUTECZNOŚĆ ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO
parametry głośników określające poziom ciśnienia akustycznego w dB. Zestawy głośnikowe o większej skuteczności są łatwiejsze do sterowania przez wzmacniacz.

SPRZĘŻENIE ZWROTNE (FEEDBACK)
technologia wykorzystywana przy budowie wzmacniaczy i zestawów głośnikowych.

STEREO
nagrywanie i odtwarzanie dźwięku przy wykorzystaniu dwóch kanałów.

STEREOFONIA
Jest to technika przekazywania dźwięku w taki sposób, aby słuchacz mógł określić kierunkową lokalizację poszczególnych źródeł dźwięku. W stereofonii dźwięki odbierane przez słuchacza są rozłożone przestrzennie – tworzą obraz dźwiękowy, w którym poszczególne źródła dźwięków (instrumenty, wokal) można umiejscowić na lewo, bliżej środka, na prawo itp.

SUBWOOFER
pojedynczy zestaw głośnikowy służący do odtwarzania dźwięków o niskich częstotliwościach. Subwoofer aktywny ma wbudowany własny wzmacniacz - pasywny wzmacniacza nie posiada.

SZUM
stanowią dźwięki o widmie ciągłym i przypadkowym charakterze, złożony z wielu składowych częstotliwości o różnych amplitudach.

TERMINALE
gniazda przyłączeniowe na obudowie wzmacniacza lub zestawu głośnikowego. Służą do podłączenia kabli głośnikowych.

Thiela'a-Smalla PARAMETRY
Fs [Hz] - częstotliwość rezonansowa (głośnika swobodnie zawieszonego)Qts - dobroć całkowita układu rezonansowego głośnika swobodnie zawieszonego (parametr niemianowany)Qms - dobroć części mechanicznejQes - dobroć części elektrycznejVas [dm3] - objętość ekwiwalentna

TRABLE - BASS CONTROL
regulacja tonów wysokich i niskich.

TWEETER (ang.)
Głośnik wysokotonowy.

UJEMNE SPRZĘŻENIE ZWROTNE
Technologia wykorzystywana przy budowie wzmacniaczy. Część sygnału z wyjścia wzmacniacza (lub stopnia wzmacniającego) jest podawana, po odwróceniu fazy sygnału, do jego wejścia. Poprawia to stabilność pracy wzmacniacza, poszerza pasmo przenoszenia, poprawia odporność wzmacniacza na zmiany parametrów elementów wzmacniających (np. związane z ich starzeniem się). Jednocześnie zbyt duże sprzężenie zwrotne powoduje przesunięcia fazowe sygnału i zniekształcenia typu TIM.Wydajność prądowaWyrażana w amperach. Jest wskaźnikiem określającym maksymalny prąd, jaki może wypływać z wyjścia wzmacniacza do głośników, przez co określa maksymalną moc, jaka wzmacniacz może dostarczyć do zestawu głośnikowego o określonej impedancji.

UKŁAD DWUDROŻNY (TRÓJDROŻNY...)
Układ kolumny głośnikowej składający się z dwóch (dwudrożna) lub więcej głośników. Każdy głośnik przetwarza inne pasmo częstotliwości. Podział pasma akustycznego odbywa się za pomocą zwrotnicy elektrycznej.

WEJŚCIE PHONO
służy do podłączenia gramofonu.

WOOFER (ang.)
Głośnik niskotonowy. Patrz SUBWOOFER.

WYDAJNOŚĆ PRĄDOWA
wyrażana w amperach, jest wskaźnikiem określającym maksymalny prąd, jaki może wypływać z wyjścia wzmacniacza do głośników, przez co określa maksymalną moc jaką wzmacniacz może dostarczyć do zestawu głośnikowego o danej impedancji. Maksymalna wartość WP jest parametrem konstrukcyjnym wzmacniacza.

WZMACNIACZ
Urządzenie elektroniczne służące do sterowania energią, przy czym proces sterowania jest ciągły, płynny i jednoznaczny (cokolwiek to znaczy).

WZMACNIACZ MOCY
urządzenie wzmacniające sygnał dźwiękowy oraz przekazujące go bezpośrednio do głośników.

ZAKŁÓCENIA
Rozróżniamy następujące rodzaje zakłóceń:- przydźwięk o częstotliwości 50, 100 Hz i wyższych harmonicznych tych częstotliwości wywołany bezpośrednim lub po